Laden...

volg ons op 

facebook.png
linkedin.png

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Risicobeoordeling asbest

Om objectief de risico’s in kaart te kunnen brengen voor dagelijkse gebruikers van gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, wordt de NEN2991 gehanteerd. BME is geaccrediteerd voor het nemen én analyseren van monsters conform NEN2991.

Wanneer NEN2991?

Een NEN2991-onderzoek wordt verricht als het vermoeden bestaat dat asbest op een risicovolle manier is toegepast in een gebouw of constructie, bijvoorbeeld bij niet-hechtgebonden of beschadigde asbesthoudende toepassingen of na asbestcalamiteiten en branden. Wanneer een asbestonderzoek volgens deze norm wordt uitgevoerd, kan objectief een uitspraak worden gedaan over de risico's van het asbest. Op de exacte inhoud van de NEN2991 rust auteursrecht bij de NEN en het document mag dus niet vrij beschikbaar worden gesteld. Op verzoek kunnen wij u inzage geven in de norm.

Nauwkeurig onderzoek

BME beschikt over de juiste mensen, kennis en apparatuur om een NEN2991-onderzoek zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Zo kunnen wij met onze rasterelektronenmicroscopen (ook bekend als scanning elektronen microscopen (SEM)), lucht- en kleefmonsters onderzoeken op de aanwezigheid van gevaarlijke asbestvezels.

Waarom BME Groep?

BME is gespecialiseerd in asbestonderzoek. BME beschikt over een team van goed opgeleide en ervaren deskundigen voor wie het gewoon is de belangen van de opdrachtgevers optimaal te behartigen. BME kan u voorzien van onafhankelijk advies en hanteert hierbij een pragmatische aanpak.

Asbest validatie-/terugschalingsonderzoek

BME is dé expert op het gebied van asbestonderzoek en validatie(terugschalings)onderzoek. Onze asbestexperts hebben jarenlange ervaring, opgedaan in de meest uiteenlopende omstandigheden en werkvelden. BME heeft ervaring met het uitvoeren van validatie(terugschalings)onderzoek (volgens SCi-548). We werken voor diverse vastgoedeigenaren, woningcorporaties en organisaties uit de energie- en industriële sector. 

Sinds 1 mei 2015 moeten validatiemetingen, waar terugschalingsmetingen onder vallen, worden uitgevoerd volgens SCi-548, het protocol voor het bepalen van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht tijdens het op projectniveau uitvoeren van asbestverwijderingshandelingen. Het onderzoek dient de vraag te beantwoorden of de asbestvezelconcentraties die bij deze saneringswerkzaamheden ontstaan aanleiding vormen om de werkzaamheden in een lagere risicoklasse met een bijbehorend veiligheidsregime in te delen.

Verplichte asbestinventarisatie

Als een pand of object is gebouwd voor 1994 en het wordt gesloopt of gerenoveerd, dan verplicht de overheid om vooraf een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Dat geldt ook als al bekend is dat een pand asbest bevat en de eigenaar dit wil laten verwijderen. Uit de inventarisatie (volgens SCi-540) volgt een risicoklassebeoordeling. Als een validatie(terugschalings)onderzoek wenselijk is, kan BME dit begeleiden.

Werkplan (conform SC-530)

Voorafgaand aan het validatie(terugschalings)onderzoek wordt een werkplan met de meetstrategie opgesteld (volgens SC-530). Dit wordt opgesteld door de projectcoördinator van BME. De validatiesessies bestaan uit de volgende onderdelen:

  • nul-metingen;
  • validatiemetingen (persoonlijke en stationaire metingen);
  • schoonmaak;
  • eindcontrole/vrijgave.

De validatiemetingen worden uitgevoerd conform ISO 14966, NEN 2939 of de NEN2990. Tenslotte wordt een uitgebreide rapportage met bevindingen opgeleverd.

asbest-saneren-kies-de-juiste-werkmethode